Gartneri - Gartneriet Ila fengsel

Gå til innhold

Hovedmeny

Gartneri

 
 

Ila har i dag et moderne gartneri som består av fire veksthus. Det er to veksthus store og to mindre veksthus, totalt veksthusareal på Ila er på ca 2600 m2

Vi produserer et stort utvalg av planter til vårsalget og julesalget som vi selger direkte fra gartneriet. I sesongene mellom vår - og jule - sesongen har vi produksjon av noen få sorter planter som i sin helhet selges til Blomsterringen AS som er blomstergrossist.
Gartneriet:

Vi har arbeidstilbud til ca 12 innsatte.

Gartneriet består av to store moderne veksthus på til sammen 1700 m2 og to mindre på til sammen 900 m2. Det er også et Fengselutsalg som er fengselets butikk, et eget hus som er knyttet til gartneriet. En stor del av produktene som er produserte i fengselets verksteder blir solgt i Fengselutsalget.

Gartneriet har en planteproduksjon av forskjellige blomster, avhengig av sesongen, til direktesalg og en gros. Det blir gjennomfører to plantesalg pr. år, vårblomstsalg i mai og julesalg i desember. Vi har også ansvar for vedlikehold av grønt områder som innebærer stell og pleie av anstaltens ytre område, både innenfor og utenfor gjerdet. Det utføres også annet forefallende arbeid i tilknytning til fengselet.

Gartneriet ligger utenfor fengselets inngjerede område. Innsatte må være sikkerhetsklarert for at de kan arbeide i gartneriet. Arbeid i gartneriet representerer en progresjonsmulighet for innsatte gjennom tillitsbasert arbeidstrening.

I samarbeid med NAV og skolen gjennomføres forskjellige praktiske kurs.


Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen