Besøksregler - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Besøksregler

Besøk
Det er innsatte selv som må sende skjema for besøksgodkjenning til de han ønsker å få besøk fra.

Skjemaet sendes i retur til adressen

Ila fengsel og forvaringsanstalt
Postboks 694
4302 Sandnes


Fengselet vil ved mottak av utfylt søknad foreta en sjekk av søkeren via politiet.

Videre vil den som besøker bli registrert som besøkende i kriminalomsorgens IKT-system.
Her gjelder samme regler for innsyn som regulert i personopplysningsloven.
Besøksregistrering behandles som sensitive personopplysninger.
Innsatte kan motta inntil ett besøk pr. uke.

Når og om besøket kan avvikles avhenger av kapasitet og om det avholdes arrangementer på anstalten.Besøksreglene er styrt av forskrift til Straffegjennomføringsloven.

Besøk bestilles på telefon 67 14 35 80 mellom kl. 0900 og 1100 på hverdager


Veiledning for besøkende:

ORIENTERING FOR BESØKENDE TIL INNSATTE VED ILA FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT

Besøk foregår i ett av våre fire besøksrom i hovedbygget på følgende ukedager og tidsrom:·

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 1645 - 1945
Lørdag - Søndag kl. 10.00 - 1230, kl. 1600 - 1730 og lørdager kl. 1815 - 1945

Besøk med restriksjoner: overhøring/påsyn//glassvegg hverdager: kl. 1800 – 1900UNNTAK FRA OVENNEVNTE TIDER:

 • Besøksavdelingen er stengt under tilstelninger/ arrangementer eller gudstjenester i anstaltens kirke.

 • Dette gjelder som regel på onsdager, samt enkelte helgedager.


BESTILLING AV BESØK: - Besøk bestilles alle hverdager mellom klokken 09.00 - 11.00 på telefon 67 14 35 80 . Besøk kan dessverre ikke bestilles via fax eller e-post.

 • Det er mulig å bestille to (2) besøk samtidig, men det må gå minst en (1) uke mellom hvert besøk.


KONTROLL VED ANKOMST

 • Ved ankomst til fengselet kan besøkende i medhold av straffegjennomføringsloven bli kontrollert ved hjelp av teknisk utstyr eller hund.

 • Ved samtykke kan personer visiteres. Dersom det ikke gis samtykke, vil ikke personen tillates inn på fengselet.


Se nærmere opplysninger her.

 • Når besøkende kommer til anstalten, må de legitimere seg til de tjenestemennene som tar imot dem i portbygget.

 • Ta med besøksgodkjennelsen ved første gangs besøk.

 • Vesker, yttertøy o.l., plasseres i oppbevaringsskap i portbygg før visitasjon. Dette tillates ikke medbrakt til besøksavdelingen.NB: Det er svært begrenset lagringsplass, så besøkende henstilles om å oppbevare større gjenstander i egen bil, eller unnlate å medbringe dette til fengselet.

 • Av sikkerhetsmessige årsaker må alle besøkende passere gjennom en metallportal, det henstilles til besøkende at de ikke bærer på seg gjenstander eller klær som vanskeliggjør kontroll.

 • Etter dette blir hver enkelt besøkende fulgt til de respektive besøksrom.

 • Alt som besøkende ønsker å ta med seg inn i besøksavdelingen vil bli kontrollert av tjenestemennene.


MEDBRAKT MAT OG DRIKKE:

 • Mat tillates i begrenset omfang, men det må være pakket i emballasje av ikke-metall.

 • Det er ikke tillatt å ta med drikkevarer eller flytende matvarer inn i anstalten.

 • Varme drikker og mineralvann kan kjøpes i besøksavdelingen.

 • Den innsatte har ikke anledning til å ta med seg mat og drikke tilbake til avdelingen etter besøket.

 • Matrester må tas med ut av den besøkende ved besøkets slutt.GAVER, PAKKER OG PENGER:

 • Pengegaver, pakker og andre gaver må sendes den innsatte via posten.

 • Det mottas ikke penger eller pakker ved besøk uten særskilt forhåndsgodkjennelse fra fengselet.

 • Penger kan settes inn på den innsattes konto.Kontonummer 6233 05 17358   IBAN NR. NO39 6233 05 17358

 • Adressen som benyttes er:Ila Fengsel, postboks 150, 1332 ØSTERÅS.Husk å merke giroen med den innsattes navn.

BARN:

Dersom kontrolltiltak skal iverksettes ved barnebesøk, gjennomføres kontrollen på en så smidig og diskret måte som mulig.Barnets pårørende skal på forhånd varsles om hvilke kontrolltiltak som vil bli iverksatt under besøket.Besøkende barn skal alltid være i følge med foresatte.Se egen side med informasjon om og for barn vedr besøk i fengselet.

DYR:

Det er ikke tillatt å ta med dyr under besøket.

RØYKING:

Det er ikke tillatt å røyke på besøksrom eller i besøksavdelingen, og fengselet har dessverre ikke kapasitet til å følge besøkende ut i friluft for røyking.

BESØKSROMMENE:

Besøksrommene er av enkel standard, og inneholder en sofagruppe og bord.I tillegg er enkelte av besøksrommene utstyrt med leker for barn.

Alle besøksrommene er røykfrie


Vi ber de besøkende om å rette seg etter de pålegg og retningslinjer som gis av anstaltens tjenestemenn. Takk for hjelpen!

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen