Besøksregler - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Besøksregler

Besøk

ORIENTERING FOR BESØKENDE TIL INNSATTE VED ILA FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT

Under den tekniske rehabiliteringen av Ila fengsel og forvaringsanstalt er fengselet samlokalisert med Romerike fengsel avdeling Ullersmo

Informasjon om besøksregler og godkjenning finnes her:

Besøkstider:
https://romerikefengsel.no/besokstider/

Klareringsskjema:
https://romerikefengsel.no/klareringsskjema/

 
 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen